Monthly Archives: December 2015

Poetry Slam Baku

 

12405073_938115119576325_483440159_o

Heyvanlar Aləmindən sonra Poetry Slam Bakunun növbəti dayanacağı Məhlə Söhbətləridir.

12388123_805816536194863_1551041839_n

Hamımızın məhləsi olduğu kimi hər məhlənin də öz teması,öz söhbəti olur.

12398793_160986977590019_1615016664_o

Məhlələr arasındakı tema mübadiləsi həmişə maraqlı olub. Məhlə arası futbol çempionatından tutmuş, o biri məhlədəki playstation kluba qədər gedən söhbətlər, hərdən kiçik dava dalaşları da özündə birləşdirib məhlə söhbətlərini həyatımıza salır.

11071791_806617696097127_1374361970897914957_n

Bakının məhlə söhbətlərini dinləmək üçün 26 dekabr saat 16:00-da Yarat Centerə gəlməyiniz kifayətdir.

Mədəni Niyyət

6190298142826604

Azərbaycan dilində

Если в традиционных обществах заботу о старых и немощных полностью брала на себя семья, то в Новое время человек, получив индивидуальную свободу и большую географическую мобильность, вынужден платить ослаблением родственных связей, и это увеличивает его шансы встретить старость в одиночестве. Но и здесь цивилизация дала свой ответ, был изобретен специальный институт – дома престарелых.

1556987852420165

35088958368283084237269980862493

Особенностью современного Азербайджана является некоторая промежуточность его положения. С одной стороны, официальная культура, ориентированная на традиционные ценности, выражает почтение к старости, что не столько способствует сокращению числа одиноких стариков, сколько приводит к простому замалчиванию проблемы. С другой стороны, уже существующие институты, доставшиеся в печальное наследство от Советского Союза, не решают проблемы и нуждаются в преобразованиях.

5435401395621691

65270101039611516232484072689380

По сути, во всем Азербайджане существует лишь единственное отделение геронтологии при психиатрической клинике в Маштагах, где оказывают помощь лицам старшем 65 лет с психическими нарушениями. Рассчитанное на 65 человек, оно уже обслуживает 83 пациента. Согласно же прогнозам ВОЗ общее число людей со старческим слабоумием, болезнью Альцгеймера, или сенильной деменцией, как говорят врачи на латинском наречии, в ближайшие десятилетия будет увеличиваться в разы. Потому, задача нашего проекта Mədəni Niyyət состоит в привлечении внимания общественности к проблеме геронтологии.

731363855381849673236087410982207983314466694338

Организаторы проекта, художник Фаик Ахмед и фотограф Ситара Ибрагимова, создадут на территории психиатрической клиники арт-пространство, где пациенты, участвуя в художественных практиках, – лепка, рисунок, создание инсталляций – могли бы чувствовать себя вовлеченными в жизнь. По мере развития проекта мы будет проводить специальные мероприятия, мастер-классы, которые сделали бы клинику не местом медленного и тоскливого умирания, а пространством, где пациенты могли бы реализовывать свой человеческий потенциал.

5518647652302479

87127465711326559750671253779025

Состояние общества легко определить по его отношению к наиболее незащищенным, и нам хотелось бы, чтобы равнодушие к далеким и неизвестным сменилось бы чувством солидарности и участия. В конечном итоге, никто не знает, где он встретит свою старость. А пока мы провели опрос среди жителей Баку о их отношении к домам престарелых и старческим заболеваниям.

Mədəni Niyyət

6190298142826604

На русском языке

Əgər ənənəvi cəmiyyətlərdə qoca və köməksiz insanların qayğısını ailəsi öz üzərinə götürürdüsə, Yeni dövrün insanı fərdi azadlıq və böyük coğrafi mobilliyinin əvəzini qohumluq əlaqələrinin zəifləməsi ilə ödəyir. Bu da onun qocalığını tənha keçirmək şanslarını daha da artırmış olur. Lakin buna da tərəqqi öz cavabını verir. Qocalar evi kimi xüsusi institut kəşf edilir.

1556987852420165

3508895836828308 4237269980862493

Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti onun bu iki tərəf arasında ortaq mövqe tutmasındadır. Bir tərəfdən ənənəvi dəyərlərə söykənən mədəniyyət qocalığa qarşı hörməti təmsil edir. Lakin bu tənha qocaların sayının azalmasına deyil, daha çox problemli mövzü haqda susulmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən isə, Sovet İttifaqı dövründən yadigar qalmış institutlar mövcud problemləri həll eləmir. Onların yeniliklərə ehtiyacı var.

5435401395621691

6527010103961151 6232484072689380

Əslində, Azərbaycanda yaşı 65-dən çox olan psixoloji yardıma ehtiyacı olan şəxslərə xidmət göstərən yeganə məkan Maştağa qəsəbəsindəki psixiatrik xəstəxananın herantoloji şöbəsidir. 65 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş bu şöbə hal-hazırda 83 xəstəyə xidmət göstərir. ÜST-nin məlumatlarına əsasən, yaxın on ildə qocalıq kəmağıllılığı, Alzheymer xəstəliyi və həkimlərin latın dilin dədedikləri kimi, senil demensiyaya düçar olan insanları sayı dəfələrlə artacaqdır. Odur ki, Mədəni Niyyət layihəmizin əsas məqsədi ictimaiyyətin diqqətini herontologiya probleminə yönəltməkdir.

7313638553818496 7323608741098220 7983314466694338

Layihənin təşkilatçıları, rəssam Faiq Əhməd və fotoqraf Sitara İbrahimova psixiatrik klinikanın ərazisində incəsənət məkanı yaradacaqlar. Burada xəstələr lepka, təsviri incəsənət, installyasiyaların qurulması kimi yaradıcılıq proseslərində iştirak edərək, özlərini yenidən həyata bağlanmış hiss edəcəklər. Layihə inkişaf etdikcə, biz xüsusi tədbirlər təşkil edəcəyik ki, onların sayəsində pasiyentlər klinikanı səssiz ölüm məkanı kimi qəbul etməyəcək, insani potensiallarını reallaşdıra biləcəklər.

5518647652302479

8712746571132655 9750671253779025

Bir cəmiyyətin vəziyyətini onun ən zəif məxluqlara qarşı olan münasibətindən müəyyən etmək mümkündür. Biz çox istərdik ki, uzaq və yad insanlara qarşı olan biganəlik həmrəylik və qayğı hissləri ilə əvəz olunsun. Axı, heç kim bilmir ki, öz qocalığını harada qarşılayacaq. Hələlik isə, biz Bakı sakinləri arasında sorğu keçirdik və onların qocalar evlərivə, qocalıq xəstəliklərinə dair fikirlərini öyrəndik.

Poetry Slam Baku

IMG_7890

Boş vaxtlarında motosikl sürməyi sevən Kənan, Poetry  Slam Bakunun ən gənc iştirakçısı və qaliblərindən biri oldu.

IMG_7859

Heyvanlar aləmi mövzusunda yazdığı şeirlərə söz oyunları da qatan kənan qalib gəldi.

12339618_545108378999102_7987608078890388297_o

Aktyorluğa istedadı olan Kənan new generationun perspektivli gənclərindən biridir.

12322972_545108598999080_2628230290142285475_o

Qaliblər arasında olacaq son slamda Kənanın da iştirak etməsi beşinci Poetry Slamın rəqabətli olacağını göstərir.

12357177_545110232332250_4029813188915144088_o

Öz şeirində atasıyla arasında gedən soyuq müharibəyə də işarə edib.

Növbəti slam isə beş gün sonra 26 dekabr  Yarat centerdə olacaq.

https://www.facebook.com/events/433051176894154/

Poetry Slam Baku

 

12322581_545108815665725_4813889971259590019_o

 

Fuad birinci tədbiri izlədikdən sonra ikinci slama qoşulmaq qərarına gəlib,şeirlərini hazırlamışdı.

12370991_545108532332420_4532889798594497103_o

BDU-da tətbiqi riyaziyyat ixtisasında təhsil alır.

IMG_7853

Poetry Slam Bakuda finalist olan Fuad “Heyvanlar aləmi” mövzusunda olan şeirləindən birində uçan siçanı da uçurtdu.

12377773_545112088998731_5176785797947170117_o

Fuad  bəhr təbib vəznində yazdığı şeiri ilə “uzunun ağlı topuğunda olur” söhbətinə yuxarıdan aşağı baxdı.

Növbəti slam 26 dekabr Yarat centerdə “Məhlə Söhbətləri” mövzusunda olacaq.

https://www.facebook.com/events/433051176894154/

Fotoqraf : İlkin Quliyev və Zahid Tağı

Video çəkiliş : Zahid Tağı

Karikaturist : Aydan Həsənova

 

Poetry Slam Baku

12339328_545105425666064_1429960255651373744_o

Şahmalını “Kafka” kafedə kimdən soruşsaz göstərəcəklər.

IMG_7855

Uşaqlıqdan meyxana deyən Şahmalı Poetry Slam Bakuda canla başla iştirak etdi.

12375152_545107908999149_4817490564443310551_o

BDUnun tətbiqi riyaziyyat ixtisasında təhsil alır.Şeirinin sonunda bədahətən iki misra deyib surpriz etdi.

12370768_545105718999368_6956339908980892531_o

H.O.S.T-dan sonra unudulan qara qarğa temasını Şahmalı yenidən gündəmə gətirdi.

Növbəti slam 26 dekabrdadır şeirlərinizi,hekayələrinizi rəsmi səhifəyə göndərib temaya qoşula bilərsiz.

https://www.facebook.com/events/433051176894154/

Foto çəkiliş: İlkin Quliyev və Zahid Tağı

Video çəkiliş: Zahid Tağı

Karikaturist: Aydan Həsənova

Poetry Slam Baku

IMG_7849

Narkologiya şöbəsində narkoloq işləyən Pərvin Abbaslı tədbirə hazır olan ilk iştirakçılardan biridir.

IMG_7811

Pərvinin Poetry Slam Bakudakı hekayəsində anaşa qurbağası,tısbağa və başqalarının temaları gedib.

12356672_545109142332359_6982255796834926178_o

Pərvinin “Gölməçə Sakinləri”-ni dinləyəndə Amazon meşələrinin flashbackini hiss edə bilərsiz.

Növbəti slam: Məhlə söhbətləri 26 dekabr

Foto çəkiliş: İlkin Quliyev və Zahid Tağı

Video çəkiliş: Zahid Tağı

Karikaturist: Aydan Həsənova

Poetry Slam Baku

IMG_7782

“Gördü ki uzaqdan Juli Dəmu gəlir,

küləklə döyüşdə biraz yellənir

birdən yerində durdu tısbağa

yenə saykolara daldı tısbağa.”

IMG_7872

Poetry Slam Bakudan əvvəl də teamin içində olan Elgün Abbasov iştirakçı da olmaq istədi. Öz stilistikasında çıxış edən Elgün tamaşaçıları güldürərkən  düşündürdü.

IMG_7931

Elgün topazda yaxşı kafisent də tuta bilir.

IMG_7752

Elgünün “tələsən tısbağa” şeirində bir tısbağanın maksimum hara tələsə biləcəyini görəcəysiz.

Növbəti tədbir 26 dekabr 16:00da Yarat centerdə baş tutacaq.

Video çəkiliş: Zahid Tağı

Foto çəkiliş: İlkin Quliyev və Zahid Tağı

Karikaturist: Aydan Həsənova

 

 

Poetry Slam Baku

 

dgdgsfsf

Poetry Slam Baku “Heyvanlar aləmi” mövzusunda tədbirini keçirtdi. Bu dəfəki slamda beş nəfər  iştirakçı yarışdı.

IMG_8757

İlkinlə Fəxri paslaşa-paslaşa tədbir boyu saat əqrəbi istiqamətində irəlilədilər.

12375641_933675303353640_444064304_o

Yazıçılar Birliyinin Poeziya şöbəsinin müdiri Qəşəm Nəcəfzadə  “bu gecə itləri güllələdilər” şeiri ilə heyvanlara olan ülvi hislərini göstərdi.

IMG_7890

“Heyvanlar aləmi” mövzusunun qalibi perexodlar eliyən Parkour Kənan oldu.

12369931_933678583353312_1954591542_o

Növbəti slamın vaxtı isə çox gec yox elə dekabrın 26ı eyni məkanda “Məhlə söhbətləri” mövzusuyla keçiriləcək.

IMG_7806

Mən də köhnə adətim üzrə sizə hər gün slamın iştirakçıları haqqında yazacam.

Fotoqraf: İlkin Quliyev&Zahid Tağı

Video çəkiliş: Zahid Tağı

Karikaturist: Aydan Həsənova

Poetry Slam Baku

IMG_7097

Mələk Bayramlı Poetry Slam Bakunun ilk qalibidir.ADMİU universitetində film ixtisasında təhsil alır.

IMG_8096

Məşqlərdə fikrini şeirlərindən ayırmayan Mələk, kainatdan və Poetry Slam Baku auditoriyasından pozitiv cavab aldı.

IMG_8113

Mələk beşinci Poetry Slam Bakuda qalib iştirakçılar arasında yerini alacaq.

Mələyin şəhər hekayəsini oficcial səhifədən izliyə bilərsiz.

İkinci  event bugün saat 17:00da Yarat Centerdə başlıyacaq.