Monthly Archives: January 2016

Poetry Slam Baku

 

12489234_552970901546183_2293953069040780207_o

Əvvəlki slamlarda izləyici kimi yaxından boy göstərən Mirqardaş Məhlə Söhbətlərində səhnəyə çıxdı.

12402242_552970408212899_3167871926460407159_o

Azərbaycan Texniki Universitetində İnformasiya Texnologiyaları ixtisası üzrə üçüncü kursda təhsilini davam etdirir.

10582784_552971051546168_6690579768872540170_o

Şeirlərində komputer oyunlarını  məhlə söhbətinin mərkəzinə qoyub izləyiciləri öz oyunlarına alət etdi. “Ninja Turtles” şeirini dinləyəndə mənə  pizza flashbacki gəldi.

Poetry Slam Baku Yol Əhvalatları 16 yanvar 16:00 Yarat centre-də baş tutacaq.

Foto çəkiliş: Zahid Tağı

Karikaturist: Aydan Həsənova

Poetry Slam Baku

12471627_552972458212694_999040551464379897_o

Məhlə söhbətlərinə qədər Poetry Slam Bakunu internet üzərindən izləyən Cavid 26 dekabrda iştirakçılar sırasına adını yazdırdı.

886238_552976101545663_183314815043108690_o

Cavid Əfəndi  Qafqaz Universitetində Sənaye Mühəndisliyi ixtisası üzrə 3cü kursda təhsil alır.

12402192_552970701546203_3569646634202253425_o

Cavid Əffəndi “biz gün qürubunun uşaqlarıyıq” şeiri ilə çıxış etdi. Öz məhlə söhbətində məhləni qara yumorla göstərdi.
Növbəti slam 16 yanvar tarixində eyni məkanda baş tutacaq.
https://www.facebook.com/events/1038789059512182/
Foto Çəkiliş: Zahid Tağı
Karikaturist: Aydan Həsənova

Poetry Slam Baku

 

12469456_552969378213002_2168400741999283491_o

Poetry Slam Bakunun “Şəhər Hekayələri”  tədbirinə qatılan Barat Qubadov “Məhlə Söhbətləri”-nə də gəlib öz söhbətini etdi.

920859_552972178212722_2573376552862408579_o

Səhnəyə ilk çıxan  və Poetry Slam Bakuya ilk müraciət edən iştirakçı olan Barat  söhbəti lap elə əvvəlcədən tutmuşdu.

1933225_552971974879409_432332519196899924_o

“No woman,no cry

Deyir ağlama qadın ağlama

Hay-küy salma,etmə haray

Mən demirəm, Bob deyir”

Barat ” No woman No cry” şeiri ilə məhlə söhbətlərinə iqlavoydan girdi.Baratın külliyatı ilə tanış olmaq üçün onun tumblr hesabına da göz gəzdirmək olar.

Növbəti slam 16 yanvar 16:00da “Yol Əhvalatları” mövzusu ilə Yarat centerdə olacaq.

Foto və Video çəkiliş: Zahid Tağı

Karikaturist: Aydan Həsənova

Poetry Slam Baku

12465457_169963560025694_2004989380_o

Poetry Slam Bakuda son tədbirin mövzusu “Məhlə söhbətləri” idi.Söhbətə qoşulan beş nəfər  yolkanın  müşayiəti altında  2015 sezonunu gülərüz şəkildə bağladı.

12466147_552970674879539_1468156680018865270_o

Bu dəfəki şlamın qalibi şair Aydın Saninin dostu Tural Bakı oldu. Uzun illərdir şair olan Tural təcrübəsi ilə səhnədə öz tərzini göstərdi.

12469419_552976388212301_3885872170363982051_o

Söhbətin ortasına girən Leyla Cəfərli ilə Müjgan Abdulzadə Aydın Saninin “məni axtar darıxanda” adlı mahnısına etdikləri coveri ilk dəfə Poetry Slam Baku səhnəsində canlı oxudular.

10255514_552969424879664_141494465023712462_o (1)

Tədbirə Barat Qubadovla birlikdə ən çox qatılan  iştirakçılardan olan Üzeyir Əşrəf Poetry Slam Bakunun obrazlarından birinə çevrildiyini etiraf etdi.

12469497_552969394879667_2186190875115884449_o

Növbəti tədbir 16 yanvar 16:00da həmişəki məkanda “Yol Əhvalatları” adı altında keçiriləcək.

12471627_552975978212342_5134479166067196873_o

Mən də sizi mütəmadi olaraq  məhlənin söhbətini edənlər ilə tanış edəcəm.

Video və foto çəkiliş: Zahid Tağı

Karikaturist : Aydan Həsənova

Азербайджанская мифология

 

В эту послепраздничную  пору захотелось поделиться с вами  чем-то чудесным и интересным, связанным с местным волшебством. Вот почему я выбрала Азербайджанский фольклор – устное народное творчество азербайджанского народа, переходящее из поколения в поколение. Он отличается богатством жанров, и, конечно же, имеет много общих сюжетов с остальными тюркскими народами.

Азербайджанская мифология богата древними поверьями, поклонениями, антропоморфическими и зооморфическими взглядами. Особое место среди них, как ни странно, занимает культ предков. Основной смысл этого культа заключается в том, что, несмотря на обновление предков каждые семь поколений, каждый тюрок должен знать свою родословную, по меньшей мере, последних семи поколений, а также знать к какому роду он принадлежит. Так что, поднимайте срочно семейный архив!

Модель азербайджанской мифологии предельно проста. В ней очень часто присутствуют образы Всевышнего и Хумай (покровительница земли). Существует некая классификация этой модели:

  1. Космогонические мифы  – мифы, связанные с небом и небесными телами.
  2.  Антропогонические мифы – мифы, связанные с происхождением человека.
  3. Мифы, связанные с культом предков и с первым культурным героем.
  4. Мифы, связанные с Богами, Всевышним и всеми духами.
  5. Календарные мифы.
  6. Мифы, связанные с культом  и онгонами.
  7. Мифы, связанные с мировыми катаклизмами и концом света.

Первые письменные образцы азербайджанской мифологии дошли до людей еще в труде древнегреческого ученого историка Геродота под названием «История». В этом труде упоминаются такие легенды, как «Астияг», «Томирис» и другие. Тем, кому интересна наша мифология, стоит уделить особое внимание легенде о молодой девушке Томирис. Став Мидийским полководцем, женщина-герой побеждает Иранского шаха, который наступал на Мидию и разгромил город. Все наверно помнят, из школьной программы, страшную историю про то, как отрезав ему голову, она опустила ее в сосуд наполненный кровью, чтобы он мог досыта напиться кровью, «которую так жаждал». Легенда «Астияг» также оставляет сильное впечатление. Здесь речь идет о сновидениях и предугадывании будущего. Произошедшая в легенде трагедия, указывает на бессилие человека в изменении предопределенной ему судьбы.

Tomiris Томирис

Astiyag

Астияг

До сих пор, очень часто в устной речи употребляются много разных персонажей из сказок и легенд азербайджанской мифологии, список которых я представлю вам ниже.

Интересен в свою очередь персонаж Ağac kişi или  Meşə adam «лесной человек». Его обычно представляют в образе волосатого существа, имеющий в своем облике что-то от человека и обезьяны. Считалось, что по ночам в поисках пищи Ağac kişi являлся в сады и огороды людей и воровал плоды. По мнению некоторых исследователей Meşə adam есть прототип снежного человека.

hNkhg7qswJk

Гюльябани – в переводе означает «пустынный демон» или «злой дух» (также в мифах турок, киргизов). Обычно обитает в пустынях, степях и кладбищах. Имеет образ оборотня. Основным его занятием было пугать ночных путников и ездить ночами на лошади, запутывая ей гриву. Согласно легендам, если за ворот  Гюльябани воткнуть иглу – он станет работать на человека, но будет выполнять все приказы хозяина в точности, да наоборот.

w5D_sOWYo2c

Кёроглу – сын слепого, вам небезызвестный,  фольклерно-эпический герой азербайджанской мифологии. Народный мститель, разбойник и ашуг, целью всей  жизни  которого являлась месть Гасан-хану, что ослепил его отца. Впоследствии личная месть Кёроглу вырастает в народную борьбу против несправедливого правителя. С этого момента и начинаются все его приключения.

horse_080114_02

Памятник Кёроглу в Баку.

Təpəgöz или Див – великан-людоед, прототип циклопа. Упоминание о Təpəgözе встречается в самой старой, известной на сегодняшний день, хранящейся в Дрезденской библиотеке рукописи эпоса «Китаби Деде Коркуд», написанной в XVI веке.

1_mfU47Db9

Пери – фантастические существа, в образе прекрасных девушек. В наиболее ранних сказаниях (Авеста и другие) выступали как носители тёмных сил. Позднее пери воспринимались в качестве служительниц как добра, так и зла. В более поздних представлениях пери — прекрасные сверхъестественные существа, появляющиеся в образе женщины, оказывали помощь своим земным избранникам.

IMG_3401

Этот список можно очень долго продолжать, так как азербайджанская мифология богата как жанрами, так и колоритными персонажами. Чтобы узнать об остальных героях, призываю своего читателя прочитать немного литературы народного фольклера, и поделиться с нами. Ведь сказки всем возрастам покорны, не так ли?

Mədəni Niyyət

Azərbaycan dilində

Почему волонтерство важно.

12404100_10153150675216761_1815631279_n

Дети, появляясь на свет, неизбежно окружены если не заботой своей семьи, то хотя бы опекой государственных органов. Одинокая же старость, как мы писали ранее, остается совершенно незамеченной. Потому сегодня мы хотели бы поговорить о важности оказания волонтерской помощи пожилым пациентам.

12404622_10153150709141761_2034776028_n

Одинокий старик, оказавшийся за стенами геронтологического отделения, еще при жизни покидает царство людей. Вся его жизнь сводится к отбыванию предоставленного государством койко-места. Выкрашенные краской стены, неотличимость каждого нового дня от всех предыдущих, отсутствие стимулов к жизни, даже самых элементарных, вроде зеркала, напоминающего человеку о его собственном образе, – рутинность такого существования способствует не только прогрессу заболевания у пациентов со слабоумием, но и простому расчеловечеванию любого, кто окажется в таких условиях. Если позволить себе недобрую иронию, то утешение можно находить лишь в том, что у пациентов такого учреждения впереди осталось куда меньше, чем за спиной.

12399482_10153150675526761_440873638_n

Но в том и состоит задача волонтера –  вернуть ощущение жизни одиноким немолодым людям, дать возможность пережить все те небольшие радости, из которых и состоит полноценная жизнь. И не важно, будет ли это простое общение, подарок или специально организованное мероприятие. Главное, что пациенты вновь ощутят свою вовлеченность в мир людей, что уже само по себе является терапией.

12399447_10153150675391761_1780221330_n

Помимо непосредственной помощи, оказанной старикам, волонтерство будет полезно и для самих его участников. Как показывает опыт западных стран, где добровольческая помощь сильно развита и имеет уже достаточно длинную историю, участие молодых людей в заботе о стариках способствует преодолению разрыва между поколениями. Конечно, молодые люди большей частью имеют своих престарелых родственников, дедушек и бабушек, но именно опыт осознанного оказания помощи чужим старикам, с которыми у волонтера нет кровных связей, помогает развить более чуткое отношение к людям другого поколения, а вместе с тем и более зрелое и ответственное отношение к собственной жизни.

12431531_10153150675386761_1399121790_n

К тому же волонтерство будет хорошим примером и для совсем маленьких детей. Когда ребенок с детства видит, что взрослые готовы жертвовать частью своего свободного времени, чтобы помочь людям, от которых они ничего не хотят взамен, то вероятность того, что он вырастет неравнодушным человеком, главной ценностью для которого будут люди, а не вещи, значительно увеличивается.

И насколько бы патетическим не было это утверждение, но хочется верить, что совокупность добровольных, незначительных на первый взгляд дел помогут сделать этот мир значительно лучше.

Mədəni Niyyət

На русском языке

 Könüllülük nəyə görə vacibdir.

12404100_10153150675216761_1815631279_n

Uşaqlar dünyaya gələrkən labüd surətdə öz ailəsinin qayğısı ilə olmasa da, heç olmasa, dövlət orqanlarının himayəsi ilə əhatə olunurlar. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tənha qocalar isə tamamilə diqqətdən kənarda qalırlar. Ona görə də bu gün ahıl pasiyentlərə könüllülər tərəfindən yardım göstərilməsinin əhəmiyyətindən söz açmaq istərdik.

12404622_10153150709141761_2034776028_n

Herontologiya şöbəsinə düşmüş tənha qoca hələ sağlığında ikən insan cəmiyyətini tərk edir. Onun bütün həyatı dövlətin ayırdığı çarpayı-yeri tutmaqdan ibarətdir. Boyanmış divarlar, yeni günün əvvəlkilərdən fərqlənməməsi, həyat üçün stimulun, hətta insana öz obrazını xatırladan adi güzgünün belə olmaması kimi yeknəsəq mövcudluq yalnız ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən pasiyentlərin xəstəliyinin irəliləməsinə səbəb olmur, həm də bu şəraitdə olan hər kəsin insanlığını itirməsinə gətirib çıxarır. Acı istehzaya yol versək, təsəlli yalnız bundan ibarətdir ki, belə müəssisənin pasiyentlərini irəlidə gözləyən günlərin sayı onların arxada qoyduqları günlərin sayından qat-qat azdır.

12399482_10153150675526761_440873638_n

Könüllünün vəzifəsi də məhz tənha qocalara həyat hissini qaytarmaqdan, onlara dolğun həyatı təşkil edən kiçik sevincləri yenidən yaşamaq imkanı verməkdən ibarətdir. Bunun adi ünsiyyət, hədiyyə, yoxsa xüsusi təşkil olunan tədbir olması vacib deyildir. Başlıca məsələ pasiyentlərin yenidən insan cəmiyyətinə cəlb olunduqlarını hiss etmələridir, bu isə artıq öz-özlüyündə müalicədir.

12399447_10153150675391761_1780221330_n

Qocalara bilavasitə yardım göstərilməsindən əlavə, könüllülük onun iştirakçıları üçün də faydalı olacaqdır. Könüllülərin yardımının güclü inkişaf etdiyi və kifayət qədər davamlı tarixə malik olduğu Qərb ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, gənclərin qocaları qayğı göstərilməsində iştirakı nəsillər arasında uçurumu aradan qaldırmağa kömək göstərir. Əlbəttə, gənclərin əksəriyyətinin ahıl qohumları, babaları və nənələri vardır, lakin məhz könüllünün qan bağının olmadığı yad qocalara şüurlu yardım göstərilməsi təcrübəsi başqa nəsillərə mənsub insanlara daha həssas münasibəti, habelə öz həyatına daha yetkin və məsuliyyətli münasibəti   inkişaf etdirməyə kömək edir.

12431531_10153150675386761_1399121790_n

Bundan əlavə, könüllülük kiçik uşaqlar üçün də yaxşı nümunəyə çevrilir. Uşaq kiçik yaşlarından etibarən insanlara kömək göstərmək üçün yaşlıların  müqabilində heç nə ummadan özlərinin sərbəst vaxtının bir hissəsini qurban verməyə hazır olduğunu gördükdə onun əşyaları deyil, insanları başlıca dəyər hesab edən həssas insan kimi böyüməsi ehtimalı xeyli artır.

Bu fikir nə qədər gurultulu səslənsə də, inanmaq istərdik ki, ilk baxışdan cüzi olan könüllü əməllərin məcmusu dünyanı xeyli yaxşılaşdırmağa kömək göstərə bilər.