Mədəni Niyyət

На русском языке

 Könüllülük nəyə görə vacibdir.

12404100_10153150675216761_1815631279_n

Uşaqlar dünyaya gələrkən labüd surətdə öz ailəsinin qayğısı ilə olmasa da, heç olmasa, dövlət orqanlarının himayəsi ilə əhatə olunurlar. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tənha qocalar isə tamamilə diqqətdən kənarda qalırlar. Ona görə də bu gün ahıl pasiyentlərə könüllülər tərəfindən yardım göstərilməsinin əhəmiyyətindən söz açmaq istərdik.

12404622_10153150709141761_2034776028_n

Herontologiya şöbəsinə düşmüş tənha qoca hələ sağlığında ikən insan cəmiyyətini tərk edir. Onun bütün həyatı dövlətin ayırdığı çarpayı-yeri tutmaqdan ibarətdir. Boyanmış divarlar, yeni günün əvvəlkilərdən fərqlənməməsi, həyat üçün stimulun, hətta insana öz obrazını xatırladan adi güzgünün belə olmaması kimi yeknəsəq mövcudluq yalnız ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən pasiyentlərin xəstəliyinin irəliləməsinə səbəb olmur, həm də bu şəraitdə olan hər kəsin insanlığını itirməsinə gətirib çıxarır. Acı istehzaya yol versək, təsəlli yalnız bundan ibarətdir ki, belə müəssisənin pasiyentlərini irəlidə gözləyən günlərin sayı onların arxada qoyduqları günlərin sayından qat-qat azdır.

12399482_10153150675526761_440873638_n

Könüllünün vəzifəsi də məhz tənha qocalara həyat hissini qaytarmaqdan, onlara dolğun həyatı təşkil edən kiçik sevincləri yenidən yaşamaq imkanı verməkdən ibarətdir. Bunun adi ünsiyyət, hədiyyə, yoxsa xüsusi təşkil olunan tədbir olması vacib deyildir. Başlıca məsələ pasiyentlərin yenidən insan cəmiyyətinə cəlb olunduqlarını hiss etmələridir, bu isə artıq öz-özlüyündə müalicədir.

12399447_10153150675391761_1780221330_n

Qocalara bilavasitə yardım göstərilməsindən əlavə, könüllülük onun iştirakçıları üçün də faydalı olacaqdır. Könüllülərin yardımının güclü inkişaf etdiyi və kifayət qədər davamlı tarixə malik olduğu Qərb ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, gənclərin qocaları qayğı göstərilməsində iştirakı nəsillər arasında uçurumu aradan qaldırmağa kömək göstərir. Əlbəttə, gənclərin əksəriyyətinin ahıl qohumları, babaları və nənələri vardır, lakin məhz könüllünün qan bağının olmadığı yad qocalara şüurlu yardım göstərilməsi təcrübəsi başqa nəsillərə mənsub insanlara daha həssas münasibəti, habelə öz həyatına daha yetkin və məsuliyyətli münasibəti   inkişaf etdirməyə kömək edir.

12431531_10153150675386761_1399121790_n

Bundan əlavə, könüllülük kiçik uşaqlar üçün də yaxşı nümunəyə çevrilir. Uşaq kiçik yaşlarından etibarən insanlara kömək göstərmək üçün yaşlıların  müqabilində heç nə ummadan özlərinin sərbəst vaxtının bir hissəsini qurban verməyə hazır olduğunu gördükdə onun əşyaları deyil, insanları başlıca dəyər hesab edən həssas insan kimi böyüməsi ehtimalı xeyli artır.

Bu fikir nə qədər gurultulu səslənsə də, inanmaq istərdik ki, ilk baxışdan cüzi olan könüllü əməllərin məcmusu dünyanı xeyli yaxşılaşdırmağa kömək göstərə bilər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *