Rüzgar bizi sürükləyəcək

Bir film izlədim yola çıxdım. Yolda gördüklərimi yazmağa, çəkməyə. Təbrizin küçələrindən keçərkən ağlımda tək bu parça var idi. Rüzgar bizi sürükləyəcək.

3.Rüzgar bizi sürükləyəcək
Bir köhnə Təbriz var bir də yeniləşən, müasirləşən Təbriz. Təbrizdə ən çox diqqətimi çəkən Təbrizin binalarıdır. Hər dəfə gedəndə heyrətlə baxıram. Köhnə və yeni binalar.

23.Təbrizin binaları II

41.Təbrizdə bir məhəllə

42.Təbrizdə köhnə bir bina

6.Dairəvi bina

32.Təbrizin yeni binaları II 31.Təbrizin yeni binaları

Səhhətimlə əlaqədar olaraq Təbrizi  piyada çox gəzib foto çəkə bilməsəmdə maşının pəncərəsindən yetərincə Təbrizi göstərməyə çalışmışam. Və bu ilk digital işim olacaq. Təbriz və İran haqqında ümumi bir fikrim olmasa da tək tək müşahidə etdiyim şeylər var.37.Şəhər mərkəzində bəzədilmiş bir küçə38.Yol kənarlarında reklam panoları39.Tunel

Çadranın altında azad və güclü bir qadın çöldə sındırılmış və qorxaq bir ərkək təbəqəsi var.1.Äadralç qadçn2.qadçn

43.Äadralç qadçnlarKompleksizdilər.12.Arabaáç II13.Motorda gedən ər-arvad

Ümumilikdə kasıb görünsələrdə kasıb deyirlər.14.TAXò sÅrÅcÅsÅ

Başqa müsəlman ölkələrinə görə yaşayışlarını reklam etməyi sevmirlər ya da qorxurlar. Dini  bir dövlət olsada çox dindar değillər.27.Mətbəxt

Araştırmalarıma görə dünyada on ateist dövlətin içində üçüncü dördüncü yerdə İrandır.30.Göy qübbəli məscid

7.Təbriz şəhərindən bir görüntü

Yemək mədəniyyətləri çox zəifdir.29.Äayáç

20.Gülərüz offiant 21.Boü restoran

Bazarlardakı bütün məhsulun İranın öz istehsalı olsada özlərinə aid heç nə yoxdur. Demək olar ki, dünya bazarını çox keyfiyətsiz şəkildə copy-paste ediblər.25.Ələkçi

26.Plastik əşyalar satan bir adam

Xəstəxanalar daima fövqəladə halda çalışır. Hətta bəzi yerlərdə savaş zamanı yaralı kamplarını xatırladır. Gecə saat üçdə dörddə xəstəni oyadıb müayinəyə apara bilərlər.33.Köhnə divar
İşlərində çox cididirlər və zarafat etməyi sevmirlər.

4.TAXò

İnsanları xarakter olaraq çox yumşaqdırlar, sərtlik və kobudluqları yoxdur.18.GÅnorta

Sevgidən çox qorxu var içlərində. Xarici vətəndaşlara sayğıları da ondandır.
Heç nəyə güvənmirlər, özləri də güvənilməzdirlər.16.Qapalç dÅkanlar17.beyaz saálç bir adam

Bəzi yerlərində tikililər və həyat köhnə Sovet ölkələrinin kasıb qəsəbələrini xatırladır.34.Bir ticarət mərkəzinin önü 36.Doktorlar küçəsi.Qan analizi.

Yaşıllıq azdır.40.Təbrizdə bir küçə

Ölkənin ümumi rəngi boz və həyat solğundur. Bu da inkişafın və azadlığın olmamasını göstərir.44.Divar yazçlarç 45.Bəzədilmiş bir küçə

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *