“Sovetski”də sonuncu çərşənbə

“Sovetski” əhli sonuncu çərşənbəsini qeyd etdi. Tonqallar əsasən köhnə qapı və pəncərələrdən qalanmışdı. Alovun hündürlüyündən əriyən elektrik xətləri də onları narahat etmirdi. Hiss olunurdu ki, hər zaman cavabdeh olduqları məhlələrinə görə artıq məsuliyyət daşımırlar. Belə bir əhval-ruhiyyəli bayramı seyr etmək mənim üçün çox qəribə idi. Bütün küçələrdə tonqallara, papaq atanlara, rəqs edənlərə və hətta meyxana deyənlərə rast gəldim. Məndə belə bir təəssurat yarandi ki onlar köhnə Bakını yandırıb yeni Gülüstan tələb edirdilər.

IMG_5458 IMG_5472 IMG_5481 IMG_5518 IMG_5560 IMG_5571 IMG_5588 IMG_5594 IMG_5600 IMG_5629 IMG_5640 IMG_5672 IMG_5673 IMG_5680 IMG_5681 IMG_5711 IMG_5751 IMG_5757 IMG_5759

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *